Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:385 (2017-2018)
Innlevert: 28.11.2017
Sendt: 28.11.2017
Besvart: 04.12.2017 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Hvordan er fordelingen mellom kjøpergrupper på henholdsvis solgte eiendommer og solgt areal, der konsesjon er gitt, i Statskog SF sitt arronderingssalg?

Begrunnelse

Som kjent, gjennomfører Statskog SF arronderingssalg av sine skogeiendommer, igangsatt av den rød-grønne regjeringen, og videreført under denne regjeringen. Vi vet at de fleste av de solgte eiendommene blir solgt til lokale kjøpere, men det er også interessant å vite fordelingen mellom ulike kjøpergrupper på areal, og ikke bare på antall eiendommer.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale:

Svaret med tabell i pdf-format[Svaret finnes kun som pdf-fil]