Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1614 (2010-2011)
Innlevert: 10.06.2011
Sendt: 14.06.2011
Besvart: 20.06.2011 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Moss kommune har valgt å gå til en boikott av Ryanair og forbyr kommunalt ansatte å benytte dette flyselskapet ved arbeidsreiser.
Er dette en handling som statsråden støtter, anser som lovlig, og synes statsråden at det er god forvaltningsskikk å foreta sånne avgjørelser basert på mediaoppslag?

Begrunnelse

Ryanair er det største flyselskapet på Moss lufthavn Rygge og tilbyr reiser til et bredt utvalg av destinasjoner. Ordføreren sin begrunnelse for å nekte Ryanair å levere tjenester til kommunen er at Ryanair operer i strid med kommunens interne etiske reglement. Moss kommune har ikke vært i kontakt med Ryanair for å finne ut om de opererer i strid med kommunens etiske regelverk, men har basert seg på påstander i media.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: På generelt grunnlag er jeg som statsråd tilbakeholden med å gå inn i enkeltsaker i enkeltkommuner. Det er en tilnærming jeg mener tjener lokaldemokratiet best. Mitt utgangspunkt og min generelle forventning til kommunene er at de avgjørelser som de treffer er i overensstemmelse med både norsk lov og god forvaltningsskikk.

Som statsråd er det heller ikke min oppgave å ta stilling til lovligheten av avgjørelsen som er foretatt i Moss kommune. Jeg vil blant annet vise til kommuneloven § 59, som inneholder regler om lovlighetskontroll av kommunale avgjørelser. Etter delegasjon er det fylkesmannen som er gitt kompetanse etter § 59 til å lovlighetskontrollere kommunale avgjørelser.