Interpellasjon fra Heidi Nordby Lunde (H) til arbeids- og sosialministeren

Interpellasjon nr. 46 (2020-2021)
Om hva som vil bli gjort for å hindre at arbeidsledigheten som koronakrisen har medført, biter seg fast
Datert: 06.04.2021
Besvart: 26.04.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Heidi Nordby Lunde (H)

Spørsmål

Heidi Nordby Lunde (H): Tall fra Nav viser at 211 700 personer er helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Selv om regjeringen har lagt frem en rekke krisetiltak for næringslivet, er situasjonen fortsatt svært krevende. Næringslivets Hovedorganisasjon oppgir at 15 prosent av medlemsbedriftene har gjennomført oppsigelser som følge av koronaviruset. 14 prosent planlegger oppsigelser. Nær alle permitterte kommer fra privat sektor. Erfaringsmessig vet vi at kriser i arbeidsmarkedet øker sjansen for at flere blir stående langvarig eller permanent utenfor arbeidslivet. De langsiktige konsekvensene av den pågående ledighetskrisen kan bli store. For å unngå økte forskjeller i samfunnet er det viktig at vi klarer å få flest mulig tilbake i jobb.

Hva vil statsråden gjøre for å hindre at ledigheten biter seg fast?

Les hele debatten