Interpellasjon fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

Interpellasjon nr. 43 (2020-2021)
Datert: 24.03.2021
Spørsmålet er trukket tilbake

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Statsråden har varslet innføring av språkkartleggingsprøver i barnehagen uten at det er foreligger faglig grunnlag for dette. Flere tusen barnehage- og småskolebarn har deltatt i en kartlegging av læringsmiljøet der de blir pålagt å bruke sure- og smilefjes for å evaluere seg selv både som elev og venn – en kartlegging som er meget omstridt. I februar kunngjorde kunnskapsministeren at det skal utvikles nye nasjonale prøver og såkalte progresjonsprøver i grunnskolen. I sum signaliserer regjeringen en ny omdreining i bruk av resultatstyring, testing og kartlegging, både i barnehagen og i grunnskolen. Dette skjer til tross for at Stortinget har bedt om en gjennomgang av hele kvalitetsvurderingssystemet, og uten en forutgående vurdering av hvordan dette påvirker tidsbruk og nytteverdi.

Hva gjør at statsråden prioriterer økt testing og kartlegging nå?

Les hele debatten