Interpellasjon fra Michael Tetzschner (H) til kunnskaps- og integreringsministeren

Interpellasjon nr. 18 (2020-2021)
Om en nærmere oppfølging av kommunen for å bringe volden i Oslo-skolen under kontroll, og om å rette opp urimelig behandling av en lektor som fikk varig mén etter angrep fra elever
Datert: 03.12.2020
Besvart: 21.01.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Michael Tetzschner (H)

Spørsmål

Michael Tetzschner (H): En lektor i Oslo-skolen fikk varig mén etter angrep fra elever som trengte seg inn i klasserommet for å innkreve narkogjeld fra en medelev. Hovedmannen ble dømt. Skoleeieren, Oslo kommune, har vegret seg for å ta ansvar, enda retten fastslo uaktsomhet da skoleledelsen unnlot å informere om at eleven var voldelig, og at angrepet kunne vært unngått. Svikten var ikke grov nok til at kommunen ble dømt. Lektoren står tilbake med ødelagt helse og et krav på 1,7 mill. kroner for et overfall i klasserommet som skolen kunne avverget. Fra 2016 til 2019 ble de to alvorligste kategoriene for trusler/vold tredoblet til 2500 varsler. Skoleeiers unnvikende holdning utsetter lærerne for fare.

Gitt at statsråden finner voldsutviklingen i Oslo-skolen uakseptabel, vil hun vurdere en nærmere oppfølging av Oslo for å bringe volden under kontroll, og har statsråden tanker om hvordan den urimelige behandling av lektoren kan rettes opp?

Les hele debatten