Voteringsoversikt for sak:

Lov om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (16.06.2020 Kl. 15:16:46)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (16.06.2020 Kl. 15:17:09)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (16.06.2020 Kl. 15:17:33)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4a Alternativ votering

  (16.06.2020 Kl. 15:18:19)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 4b Alternativ votering

  (16.06.2020 Kl. 15:18:19)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 5 Votering

  (16.06.2020 Kl. 15:18:34)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 7. 6 Votering

  (16.06.2020 Kl. 15:18:41)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 8. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt lov om tilskudd ved avbrutt permittering, som et økonomisk tiltak i møte med virusutbruddet. Gjennom ordningen får arbeidsgivere støtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet