Voteringsoversikt for sak:

Nasjonalbudsjettet 2020
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (27.11.2019 Kl. 21:37:59)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (27.11.2019 Kl. 21:38:15)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (27.11.2019 Kl. 21:38:32)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (27.11.2019 Kl. 21:38:54)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (27.11.2019 Kl. 21:39:14)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (27.11.2019 Kl. 21:39:31)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (27.11.2019 Kl. 21:39:54)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (27.11.2019 Kl. 21:40:15)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (27.11.2019 Kl. 21:40:36)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (27.11.2019 Kl. 21:40:53)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (27.11.2019 Kl. 21:41:13)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (27.11.2019 Kl. 21:41:32)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (27.11.2019 Kl. 21:41:50)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 14. 14 Votering

  (27.11.2019 Kl. 21:42:10)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 15. 15 Votering

  (27.11.2019 Kl. 21:42:27)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 16. 16 Votering

  (27.11.2019 Kl. 21:42:46)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 17. 17 Votering

  (27.11.2019 Kl. 21:43:06)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 18. 18 Votering

  (27.11.2019 Kl. 21:43:24)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 19. 19 Votering

  (27.11.2019 Kl. 21:43:44)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 20. 20 Votering

  (27.11.2019 Kl. 21:44:01)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 21. 21 Votering

  (27.11.2019 Kl. 21:44:31)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 22. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet finansinnstillingen, Innst. 2 S (2019-2020), og vedtatt de overordnede budsjettrammene for statsbudsjettet for 2020. Det videre arbeidet med statsbudsjettet vil foregå i fagkomiteene, som vurderer alle detaljene i regjeringens forslag. Statsbudsjettet vil i sin helhet være vedtatt 13. desember 2019.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger