Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å sikre kvinner rett til erstatning etter alvorlige fødselsskader
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (07.03.2019 Kl. 13:33:31)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (07.03.2019 Kl. 13:33:31)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Senterpartiet om å sikre kvinner rett til erstatning etter alvorlige fødselsskader. Etter pasientskadeloven har ikke kvinner som får alvorlige skader i forbindelse med fødsel krav på erstatning, med mindre det skyldes feilbehandling. Forslaget fikk ikke flertall. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet de Grønne og Rødt støttet forslaget. Regjeringspartiene stemte mot, og viste til at dersom man åpner for at kvinner skal få erstatning ved fødselsskader, åpner man samtidig for at andre pasienter som av ulike grunner får skader eller sykdom, får rett til erstatning. Det ble påpekt at det ikke er formålet bak pasientskadeloven, og vil kunne ha uante økonomiske konsekvenser.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger