Representantforslag om å sikre kvinner rett til erstatning etter alvorlige fødselsskader

Dokument 8:45 S (2018-2019), Innst. 177 S (2018-2019)