Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om åpenhet om enhetspriser på legemidler i norske sykehus
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (28.03.2019 Kl. 12:50:02)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 1b Alternativ votering

  (28.03.2019 Kl. 12:50:02)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet to representantforslag om åpenhet om legemiddelpriser, det ene fremmet av representanter fra Arbeiderpartiet og det andre av Kjersti Toppe. Ingen av forslagene ble vedtatt. Regjeringspartiene peker i innstillingen på at åpenhet i noen tilfeller vil kunne føre til høyere priser på legemidler. Opposisjonspartiene er kritiske til hemmelighold og ser med bekymring på at offentligheten ikke kjenner kostnadene ved en stadig økende andel av behandlingen som tilbys i helsetjenesten.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger