Representantforslag om åpenhet om enhetspriser på legemidler i norske sykehus

Dokument 8:6 S (2018-2019), Innst. 207 S (2018-2019)