Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å bekjempe gjengkriminalitet og organisert kriminalitet
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (14.06.2017 Kl. 13:32:00)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 - 10 på vegne av A og Sp.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (14.06.2017 Kl. 13:32:20)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Hadia Tajik, Lene Vågslid, Kari Henriksen og Jorodd Asphjell om å bekjempe gjengkriminalitet og organisert kriminalitet. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget, og dokumentet ble vedlagt protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger