Representantforslag om å bekjempe gjengkriminalitet og organisert kriminalitet

Dokument 8:121 S (2016-2017), Innst. 350 S (2016-2017)

Vedtak 939

Dokument 8:121 S (2016–2017) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Bøhler, Hadia Tajik, Lene Vågslid, Kari Henriksen og Jorodd Asphjell om å bekjempe gjengkriminalitet og organisert kriminalitet – vedlegges protokollen.