Voteringsoversikt for sak:

Endringer i utlendingsloven (behandling av omgjøringsanmodninger)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (25.02.2014 Kl. 18:36:39)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (25.02.2014 Kl. 18:37:01)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 3. 3 Votering

  (25.02.2014 Kl. 18:37:08)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet Prop. 180 L (2013-3014) endringer i utlendingsloven (behandling av omgjøringsanmodninger). Forslagene til endringer ble vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet