Representantforslag om endring av straffeloven for å hindre seksuell utnyttelse av barn

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Andreas Sjalg Unneland, Kathy Lie, Marian Hussein Saken er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang