Representantforslag om å legge forholdene til rette for at Alta kommune og innbyggerne i Alta kan velge fylkestilhørighet

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Bengt Rune Strifeldt, Helge André Njåstad Saken er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (FrP)

Saksgang