Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter eller internasjonale organisasjoner i 2018

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 14.12.2021 Innst. 86 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter eller internasjonale organisasjoner i 2018. Forelegget omfatter 17 overenskomster som ikke har vært forelagt Stortinget som egen sak, 11 overenskomster som har vært forelagt Stortinget som egen sak, 225 beslutninger fra EØS-komiteen om endringer i EØS-avtalen som ikke har vært forelagt Stortinget som egen sak, samt fem beslutninger fra EØS-komiteen om endringer i EØS-avtalen som har vært forelagt Stortinget som egen sak. Det ble vedtatt at forelegget vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.2021

   Debattert i Stortinget 06.01.2022
   Votert i Stortinget 06.01.2022