Representantforslag om å sikre rettigheter til dagpenger og sykepenger for alle arbeidstakere uten aldersdiskriminering

Dokument 8:16 S (2021-2022), Innst. 65 S (2021-2022) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Forslag fra Erlend Wiborg, Sylvi Listhaug Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 07.12.2021 Innst. 65 S (2021-2022)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 07.12.2021