Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2022

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 18.10.2021 Innst. 18 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.10.2021

   Debattert i Stortinget 20.10.2021
   Votert i Stortinget 20.10.2021