Endringer i utlendingsloven (partsbegrepet mv. i utlendingssaker)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen

Saksgang