Representantforslag om mer uavhengighet i domstolene ved behandlingen av stillingsvernsaker

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Erlend Wiborg, Jon Georg Dale, Sivert Bjørnstad Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 25.05.2021 Innst. 586 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om mer uavhengighet i domstolene ved behandlingen av stillingsvernsaker. Forslaget ble ikke vedtatt. Stortinget vedtok å be regjeringen utrede mulige endringer i arbeidsmiljøloven der dagens ordning med utnevning av særskilt arbeidslivskyndige meddommere i den enkelte sak etter forslag fra partene, erstattes med et tilfeldig uttrekk av meddommere fra hvert av de særskilt arbeidslivskyndige utvalgene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2021

   Første gangs behandling:
   Debattert i Stortinget 07.06.2021
   Votert i Stortinget 08.06.2021