Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapportar for 2020

Meld. St. 41 (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen

Saksgang