Riksrevisjonens undersøkelse av styring av og rapportering på den nasjonale oppfølgingen av bærekraftsmålene

Dokument 3:3 (2020-2021)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang