Representantforslag om utvikling av en helhetlig infrastruktur for landstrøm og alternative drivstoff i alle større havner

Dokument 8:142 S (2019-2020)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Espen Barth Eide, Runar Sjåstad, Ruth Grung, Steinar Karlstrøm, Torstein Tvedt Solberg, Åsunn Lyngedal Saken er til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (A)
utkast til innstilling forelegges for energi- og miljøkomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang