Brev til Stortinget fra Norges Banks representantskap om ansettelse av ny daglig leder av Norges Bank Investment Management (NBIM)

Dokument 9:1 (2019-2020)

Merknad

Lenke til Dokument 9:1: https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/dokumentserien/2019-2020/dok9-1-201920.pdf

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Dokument fra Norges Bank Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang