Endringer i vannressursloven og energiloven mv. (administrative reaksjoner og sanksjoner)

Prop. 100 L (2019-2020)

Merknad

Endringer i vannressursloven og energiloven mv. (administrative reaksjoner og sanksjoner). Komiteen tar gjerne imot skriftlige innspill innen 13. oktober 2020. Innspill kan sendes komiteens postmottak; energi-miljoe@stortinget.no

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Olje- og energidepartementet Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen

Saksgang