Vilje til beredskap - evne til forsvar. Langtidsplan for forsvarsektoren

Prop. 62 S (2019-2020), Innst. 334 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 26.05.2020 Innst. 334 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet langtidsplanen, og vedtatt med stemmene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, MDG og Rødt å sende proposisjonen tilbake til regjeringen. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget så snart som mulig og senest innen 15. oktober 2020 med en ny proposisjon utarbeidet i tråd med komiteens flertallsmerknad med henvisning til 8 elementer listet opp i merknaden.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2020

   Debattert i Stortinget 02.06.2020
   Votert i Stortinget 03.06.2020