Representantforslag om at de selvforvaltende universitetene og høgskoler fortsatt skal eie egne bygg og eiendommer

Dokument 8:66 S (2019-2020), Innst. 266 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heidi Greni, Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Marit Arnstad, Sigbjørn Gjelsvik Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling er forelagt for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 12.05.2020 Innst. 266 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om at Stortinget skal be regjeringen skal opprettholde ordningen med at de selvforvaltende universitetene og høyskolene fortsatt skal forvalte egne eiendommer og bygningsmasse. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.2020

   Debattert i Stortinget 19.05.2020
   Votert i Stortinget 26.05.2020