Representantforslag om eierskap og skattlegging av vindkraft i Norge

Dokument 8:19 S (2019-2020), Innst. 149 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Pollestad, Ole André Myhrvold, Per Olaf Lundteigen, Sigbjørn Gjelsvik, Sandra Borch Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 11.02.2020 Innst. 149 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Sp om eierskap og skattlegging av vindkraft i Norge. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.02.2020

   Debattert i Stortinget 03.03.2020
   Votert i Stortinget 03.03.2020