Representantforslag om solkraft

Dokument 8:16 S (2019-2020)

Merknad

"Det blir ikke holdt muntlig høring i denne saken, men komiteen tar gjerne imot skriftlige innspill. Skriftlige innspill kan sendes til komiteens postmottak energi-miljoe@stortinget.no innen 27. januar 2020.»

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Mona Fagerås, Petter Eide Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang