Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 25 S (2019-2020), kap. 291, 292, 3291 og 3292, Innst. 135 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2019 Innst. 135 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i dag vedtatt endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet, jf. Prop. 25 S (2019–2020), kap. 291, 292, 3291 og 3292.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2019

   Debattert i Stortinget 17.12.2019
   Votert i Stortinget 17.12.2019