Valg av medlemmer og stedfortredere til Riksrettsutvalget

Innst. 33 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 07.11.2019 Innst. 33 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.11.2019

   Debattert i Stortinget 12.11.2019
   Votert i Stortinget 12.11.2019