Oppnevning av styre for Norges institusjon for menneskerettigheter

Innst. 424 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 13.06.2019 Innst. 424 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har valgt Marit Berger Røsland, Nils Asbjørn Engstad, Gro Dikkanen, Jan E. Helgesen og Anne-Sofie Syvertsen som medlemmer av styret for Norges institusjon for menneskerettigheter for tidsrommet 1. juli 2019 - 30. juni 2023. Som leder og nestleder av styret for samme periode ble valgt Marit Berger Røsland og Nils Asbjørn Engstad. Et forslag fra SV om å be presidentskapet komme tilbake med et nytt forslag til styreleder ved Norges institusjon for menneskerettigheter, uten forbindelser til den sittende regjeringen, ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2019