Representantforslag om en bedre og mer effektiv lærerutdanning

Dokument 8:130 S (2018-2019), Innst. 404 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jorodd Asphjell, Martin Henriksen, Nina Sandberg, Torstein Tvedt Solberg Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 11.06.2019 Innst. 404 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om at Stortinget skal be regjeringen iverksette en rekke tiltak for å sikre at det stilles større forventninger til undervisningskvalitet og studieintensitet i lærerutdanningen. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2019