Representantforslag om en bedre og mer effektiv lærerutdanning

Dokument 8:130 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Jorodd Asphjell, Martin Henriksen, Nina Sandberg, Torstein Tvedt Solberg Saken er til behandling i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A)

Saksgang