Melding for året 2018 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Dokument 6 (2018-2019), Innst. 363 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2019 Innst. 363 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet melding for året 2018 fra Norges institusjon for menneskerettigheter. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2019