Representantforslag om å ivareta norske forskningsmiljøer ved innføringen av Plan S

Dokument 8:107 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Marit Knutsdatter Strand, Marit Arnstad Saken er til behandling i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang