Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer

Innst. 154 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 31.01.2019 Innst. 154 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.01.2019

   Behandlet i Stortinget: 07.02.2019