Representantforslag om sikring av helikopterberedskap i Nord-Norge

Dokument 8:66 S (2018-2019)

Merknad

Ble foreslått behandlet etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e), (tas ikke under behandling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Adelsten Iversen, Liv Signe Navarsete, Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum Forslag fra (Sp)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet