Representantforslag om å hindre en utvikling der arbeidstakere mister fundamentale rettigheter

Dokument 8:63 S (2018-2019), Innst. 184 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Eirik Faret Sakariassen Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 05.03.2019 Innst. 184 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortignet har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Vesntreparti om å hindre en utvikling der arbeidstakere mister fundamentale rettigheter Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.03.2019

   Behandlet i Stortinget: 26.03.2019