Representantforslag om å stoppe nedbygging av sengeplasser og øke døgnkapasiteten i psykisk helsevern

Dokument 8:60 S (2018-2019), Innst. 200 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bengt Fasteraune, Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Ole André Myhrvold, Åslaug Sem-Jacobsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 12.03.2019 Innst. 200 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Senterpartiet om å stoppe nedbygging av sengeplasser og øke døgnkapasiteten i psykisk helsevern. Det er enighet i helse- og omsorgskomiteen om at det er viktig å ta diskusjonen om hvorvidt omleggingen og nedbyggingen av sengekapasitet innen psykisk helsevern har gått for langt. Regjeringenspartiene viser til at det er varslet at psykisk helse vil være et hovedtema i Nasjonal helse- og sykehusplan, samt at seks pakkeforløp innen psykisk helsevern er under implementering. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti mener at tilbudet til de sykeste pasientene i psykisk helevern i dag ikke prioriteres høyt nok, og at det er flere forhold som gjør at behovet for døgnbehandling har økt. Forslagene fra disse partiene ble ikke vedtatt, i det regjeringspartiene stemte mot.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.2019

   Behandlet i Stortinget: 09.04.2019