Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet

Prop. 24 S (2018-2019), kap. 926, Innst. 99 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2018 Innst. 99 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2018 under Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (kap. 926), jf. Prop. 21 S (2018-2019) og Prop. 24 S (2018-2019).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2018

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2018