Representantforslag om å legge til rette for at uføre får de beste muligheter til å ha en tilknytning til arbeidslivet

Dokument 8:51 S (2018-2019), Innst. 188 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Solfrid Lerbrekk Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 05.03.2019 Innst. 188 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om å legge til rette for at uføre får de beste muligheter til å ha en tilknytning til arbeidslivet Representantforslaget oppnådde ikke flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.03.2019

   Behandlet i Stortinget: 12.03.2019