Representantforslag om endring av lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser

Dokument 8:46 L (2018-2019), Innst. 187 L (2018-2019)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Sigbjørn Gjelsvik Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 05.03.2019 Innst. 187 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om endring av lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser. Representantforslaget oppnådde ikke flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.03.2019

   Behandlet første gang i Stortinget 12.03.2019