Representantforslag om tiltak mot kriminelle gjenger og organisert kriminalitet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Bøhler, Jonas Gahr Støre, Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 12.03.2019 Innst. 204 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra Arbeiderpartiet med en rekke forslag til tiltak mot kriminelle gjenger og organisert kriminalitet. Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.2019

   Behandlet i Stortinget: 11.04.2019