Representantforslag om å utrede og innføre kvalitetskrav for eldreomsorg i norske kommuner

Dokument 8:24 S (2018-2019), Innst. 173 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elise Bjørnebekk-Waagen, Ingvild Kjerkol, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken, Tuva Moflag Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 19.02.2019 Innst. 173 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om å be regjeringen utrede og innføre kvalitetskrav for eldreomsorgen i norske kommuner, herunder vurdere en løsning med egne innsatsteam som kan hjelpe kommuner å heve kvaliteten på tilbudet. Forslagene ble ikke vedtatt. Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fremmet egne forslag om stedlig ledelse og kvalitets- og kompetansebaserte bemanningsnormer i eldreomsorgen. Disse forslagene fikk heller ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.2019

   Behandlet i Stortinget: 07.03.2019