Melding for året 2017 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Dokument 6 (2017-2018), Innst. 78 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 27.11.2018 Innst. 78 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet melding for året 2017 fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Meldingen peker på sentrale utviklingstrekk og utfordringer innenfor et bredt spekter av områder som institusjonen mener kan gi grunnlag for en viktig debatt om menneskerettighetene, og inneholder i alt 38 anbefalinger og utfordringer som NIM mener bør følges opp. Det ble også vedtatt å be regjeringen gjennomgå anbefalingene i meldingen og komme tilbake til Stortinget på egnet måte med hvordan anbefalingene er fulgt opp, og sørge for at domstolene er organisert og finansiert på en måte som ivaretar borgernes rettigheter om domstolsbehandling innen rimelig tid, etter Grunnloven og EMK.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2018

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2018