Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Innberetning 8 (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Valgkomiteen har avgitt en innberetning om endringer i de faste komiteers sammensetning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedlagt protokollen.