Representantforslag om tiltak for å forbetre og forenkle pasientreiseordninga og sikre forsvarleg drosjetransport for pasientar i regi av helseføretaka

Dokument 8:98 S (2017-2018)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Ivar Odnes, Jenny Klinge, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang