Representantforslag om å innføre den praktiske skolesekken for elever i barne- og ungdomsskolen

Dokument 8:95 S (2017-2018)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Leif Audun Sande, Martin Henriksen, Nina Sandberg, Torstein Tvedt Solberg Saken er til behandling i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A)

Saksgang