Representantforslag om å innføre den praktiske skolesekken for elever i barne- og ungdomsskolen

Dokument 8:95 S (2017-2018), Innst. 179 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Leif Audun Sande, Martin Henriksen, Nina Sandberg, Torstein Tvedt Solberg Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 06.03.2018 Innst. 179 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Arbeiderpartiet om å be regjeringen innføre den praktiske skolesekken som en nasjonal satsning i barne- og ungdomskolen. Forslaget ble ikke vedtatt. Stortingets flertall, bestående av representantene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, vedtok å be regjeringen sikre at bachelor i praktiske- og estetiske fag kvalifiserer for opptak til praktisk-pedagogiske utdanning (PPU). Dette skal sikre skolen høyt utdannede faglærere i de praktiske og estetiske fagene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.2018

   Behandlet i Stortinget: 20.03.2018