Representantforslag om endring av arbeidsmiljølova § 14-12 (redusert adgang til bruk av innleigd arbeidskraft frå bemanningsføretak)

Dokument 8:94 L (2017-2018), Innst. 132 L (2017-2018)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Geir Adelsten Iversen, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Sigbjørn Gjelsvik, Siv Mossleth, Willfred Nordlund Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 01.03.2018 Innst. 132 L (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet, i en felles innstilling, følgende representantforslag: - Representantforslag 60 L (2017-2018) fra Arbeiderpartiet om fjerning av utvidet adgang til midlertidig ansettelse. - Representantforslag 94 L (2017-2018) fra Senterpartiet om endring av arbeidsmiljølova § 14 -12 (redusert adgang til bruk av innleigd arbeidskraft frå bemanningsføretak). Merknadene til de to representantforslagene ble behandlet i en felles innstillingen til: - Representantforslag 65 S (2017-2018) fra Sosialistisk Venstreparti om å sikre et ryddig arbeidsliv. - Representantforslag 58 S (2017-2018) fra Rødt om å forby innleie fra bemanningsbyråer i byggebransjen i Oslofjord-området. - Representantforslag 59 S (2017-2018) fra Arbeiderpartiet om midlertidig forbud mot innleie. Ingen av forslagene ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.03.2018

   Behandlet første gang i Stortinget: 15.03.2018