Representantforslag om endring av arbeidsmiljølova § 14-12 (redusert adgang til bruk av innleigd arbeidskraft frå bemanningsføretak)

Dokument 8:94 L (2017-2018)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Geir Adelsten Iversen, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Sigbjørn Gjelsvik, Siv Mossleth, Willfred Nordlund Saken er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang